Naše rodina bydlí a vinaří v obci Viničné Šumice, nacházející se 15 km východně od Brna, na jižním úpatí výběžků Drahanské vrchoviny. V současné době s 1,5 hektarem vinice nabízí vína, jejichž charakter je typický pro severní okraj Velkopavlovické vinařské podoblasti. Vinici obhospodařujeme v režimu integrované produkce s důrazem na šetrnost k půdě a životnímu prostředí. Hlavním kritériem je vysoká kvalita hroznů, které jsou základem pro kvalitní víno. Při výrobě vína dodržujeme tradiční postupy a technologie s minimem zásahů do procesu vinifikace. Nabízíme tak vína jedinečná a co možná nejbližší těm, jaké pili naši dědové a pradědové. 


Od května 2021 se naše víno řadí do skupiny originálních produktů regionální značky Brněnsko. Stojí za ochutnání. Více na www.regionalni-znacky.cz